जेसिआई काठमाडौं लेडि नेपालले बार्षिक रुपमा प्रकाशन गर्दै आएको पुस्तक “पल्लवी”को पछिल्लो संस्करणमा दीपश्रीसँगको सहकार्य र समन्वयमा भए गरेका कार्यक्रमहरु प्रकाशित भएका छन् । पृष्ठ नं. ४ देखि पृष्ठ नं. ६४ सम्मका विभिन्न पृष्ठहरुमा दीपश्रीसँग सम्बन्धित सामाग्रीहरु प्रकाशित छन् ।

सन् २०१६ की अध्यक्ष सुनिता श्रेष्ठको कार्यकालमा दीपश्रीको सहकार्य र सहयोगमा भएका कार्यक्रमहरुका समाचार सामाग्रीहरुको संकलन, दीपश्रीको सभाहलमा भएका तालिम, अन्तरक्रिया लगायत अन्य कार्यक्रमहरुसँग सम्बन्धित अन्य तस्विरहरु, जेसिआई काठमाडौं लेडि नेपालको कार्यक्रम तथा समारोहहरुमा दीपश्रीका पदाधिकारीहरुको सहभागिता लगायतका तस्विरहरु पनि पल्ल्वीमा प्रकाशित भएका छन् । साथै दीपश्रीका कार्यक्रमहरुमा जेसिआई काठमाडौं लेडिका सदस्यहरु सहभागी हुँदाका तस्विरहरु पनि यसमा प्रकाशित भएका छन् ।

Deepshree Creative Media conducted plethora of skills development trainings, leadership development trainings, Impact importance and effect of media training, photography trainings from the year 2015-2017 to JCI Kathmandu lady.

Leave a Comment